برای بسیاری از ما پیش آمده که برای نذری خاص و یا شادی روح عزیزان از دست رفته‌مان ختم کامل قرآن کریم را در نظر می‌گیریم. اما اطلاع رسانی و تقسیم آن وقت و انرژی زیادی از ما می‌گیرد. برای این منظور می‌توانید با استفاده از سایت ختم اینترنتی مبین دوستانتان را از ختم قرآنتان آگاه سازید و آنها نیز می‌توانند به راحتی در ختم قرآن شما مشارکت کنند. برای این منظور گزینه ایجاد ختم قرآن را انتخاب نمایید.

ایجاد ختم قرآن